دوشنبه ۱۷/ اردیبهشت /۱۴۰۳ ۲۰:۵۹:۵۶
خمین

برگزاری کمیسیون آموزشی در زبانکده ملی ایران نمایندگی خمین


کمیسیون آموزشی با موضوع روشهای تدریس موثر لغت

این کمیسیون مشترک بصورت هماهنگ  با تمام شعب زبانکده ملی ایران در سراسر کشور برگزار گردید و در این جلسه راهکارهای پیشرفته و به روز دنیا در روش تدریس لغت بررسی و بکار گرفته شد.

از تمامی همکاران زحمتکش سپاسگزاریم.