سه شنبه ۱۱/ اردیبهشت /۱۴۰۳ ۱۲:۲۸:۵۳
خمین

برترین های آزمون ماک


The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand. خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد ولحظه ها را ماندگار مي سازد، واينک خبر شادمانه موفقيت شما نيز مايه مباهات است. کسب رتبه برتر در امتحانات ماک راتبريک عرض مي نماييم وبرايتان ازخداوند مهربان آینده ای درخشان راخواستاريم .

Starters

محمد رضا انصاری

Top

دانیال محمدی

Top

محمد حسین بیات

Top

علیرضا رضایی

A

علیرضا عرب

A

محمدرضا عظیمی

A

امیر حسین قاسمی

A

مهدی علوی

A

زهرا نوری

A

زهرا امیری

A

حدیث اسلامی

A

ملیکا کمانکش

A

مریم بیات

A

زینب ابراهیمی A

Flyers

نگار خلیلی

Top

مریم موذنی

Top

زهرا هاشمی زاده

A

محدثه موذنی

A

Movers

نادیا حسینی

A

Ket

فاطمه غدیری

A

Pet

صبا اقبالیان

A

سیما اسکندری

A

مهدیه رضایی

A